Rotary lyhyesti


 • Kansainvälinen rotaryjärjestö perustettiin Chicagossa Yhdysvalloissa 23. helmikuuta 1905. Perustajat ottivat ensimmäiseksi tehtäväkseen kotikaupunkinsa liikemoraalin parantamisen. Tavoitteeseen päästiin perustajien mielestä parhaiten tutustuttamalla kaupungin liikemiehet toisiinsa. Toiminta-ajatus laajeni pian liike-elämästä koskemaan myös ympäröivän yhteiskunnan kehittämistä....


 • Rotary-nimi juontuu järjestön alkuaikojen klubiveljien tavasta järjestää kokoukset vuorotellen työpaikoillaan. Rotary Club oli tuolloin "kiertävän kokoontumisen" klubi. Nykyinen "kiertäminen - roteeraaminen" viittaa lähinnä siihen, että klubin jäsenet vuorottelevat eri luottamustehtävissä.

 • Suomen ensimmäinen rotaryklubi perustettiin 26.1.1927.

 • Nykyään rotareita on maailmassa yli 1,2 miljoonaa noin 170 maassa.

 • Suomessa toimii noin 300 rotaryklubia. Klubit kutsuvat jäsenikseen hyvämaineisia ammattihenkilöitä, miehiä ja naisia. Säännöllinen kanssakäyminen muiden ammattiryhmien edustajien kanssa lisää ymmärrystä eri ammateista ja tuo mahdollisuudet oman yhteiskuntatietämyksen laajentamiseen yhteisten hankkeiden kautta. Suomessa on noin 12000 rotaria

 • Järjestönä rotary on tullut tunnetuksi ensisijaisesti tekojensa kautta. Ohjelmista erityisesti nuorisovaihto, stipendit ja maailmanlaajuiset hyväntekeväisyyshankkeet ovat muovanneet rotaryn kuvaa. Järjestön tunnuslauseena on "Palvelumieli itsekkyyden edelle".

 • Kansainvälisesti rotaryliike on ollut alkuunpanevana voimana maailman terveysjärjestön 1988 aloittamassa hankkeessa eliminoia polio maapallolta. Tämä hanke, johon rotary on kanavoinut yli 600 miljoonaa dollaria ja jäsentensä henkilökohtaisia ammattipanoksia, on ihmiskunnan tähän asti suurin yhteinen terveydenedistämisaloite.

 • Järjestönä rotary ei etsi korkeaa profiilia vaan pyrkii toimintansa kautta jättämään jäljet ympäröivään yhteiskuntaan.

 • Rotaryklubi on toiminnan perusyksikkö. Klubi toimii suoraan Rotary Internationalin alaisuudessa.

 • Rotareilla on oikeus vierailla muiden klubien säännöllisissä kokouksissa, joihin hän saa tuoda mukanaan myös ei-rotarin.

 • Rotaryklubin asioita hoitaa sääntöjen mukaan valittu hallitus. Rotarytoiminnassa omaksutun kiertävän vastuun mukaan peruslinja on se, ettei tehtävistä kieltäydytä ilman todellista pakottavaa estettä.

 • Rotaryklubin toiminnan yksi keskeisistä periaatteista on jäsenten läsnäolo kokouksissa. Läsnäolovelvollisuus perustuu paitsi säännöstöön myös vakaumukseen siitä, ettei yhteisiä asioita voida edistää olematta läsnä niissä tilaisuuksissa, joita yhteisesti järjestetään.

 • Rotaryn keskeisin toimintamuoto on klubin säännöllinen viikkokokous. Viikkokokous pidetään aina samaan aikaan samassa paikassa. Mikäli klubilla on korvaavaa ohjelmaa muualla, säännönmukaisella kokouspaikalla järjestetään päivystys.

 • Rotaryklubissa voi olla aktiivijäsenenä tai kunniajäsenenä. Rotareiksi kutsutaan arvossapidettyjä yksityishenkilöitä, jotka ovat omien alojensa kärkiedustajia. Järjestysmuoto määrittelee jäsenen täysi-ikäiseksi henkilöksi, jolla on hyvät luonteenominaisuudet ja hyvä ammattimaine.

 • Rotari suorittaa klubilleen jäsenmaksun. Maksu vahvistetaan vuosittain ja suoritetaan klubin taloudenhoitajalle yhdessä tai useammassa erässä klubin omaksuman käytännön mukaan.
Neljän kysymyksen koe

Rotary on palveluorganisaatio. Käytännön toimintaa ohjaavat rotaryn omaksumat eettiset periaatteet, joista ns. Neljän kysymyksen koe on keskeinen. Tällä kokeella rotarit pyrkivät edistämään hyviä toimintatapoja keskinäisessä kanssakäymisessään ja ajamissaan palveluhankkeissa punnitsemalla toimintaansa seuraavasti:

Tutki ajatuksesi, sanasi ja tekosi kysymällä itseltäsi:

1. Onko tämä totta?
2. Onko tämä oikeudenmukaista kaikkia asianosaisia kohtaan?
3. Luoko tämä hyvää tahtoa ja parantaako tämä ystävyyssuhteita?
4. Onko tämä kaikkien osapuolten edun mukaista?

Singaporen julistus

Liike- ja ammattialalla toimivana rotarina minun velvollisuuteni on

1. suhtautua omaan ammattiini tilaisuutena palvella

2. noudattaa uskollisesti oman ammattini eettisten ohjeiden kirjainta ja henkeä, oman maani lakeja ja oman yhteisöni moraalisääntöjä

3. tehdä kaikkeni kohottaakseni ammattini arvostusta ja edistääkseni korkeimpia eettisiä arvoja omassa ammatissani

4. olla rehellinen ja tasapuolinen työnantajaani, työntekijöitäni, yhtiökumppaneitani, kilpailijoitani, asiakkaitani ja yleisöä kohtaan sekä kaikkia niitä kohtaan, joihin olen liike- tai ammattisuhteessa

5. kunnioittaa ja arvostaa kaikkia yhteiskunnalle hyödyllisiä ammatteja

6. tarjota ammattitaitoni avuksi yrittäessäni löytää työmahdollisuuksia nuorille, pyrittäessä auttamaan erityisongelmista kärsiviä ihmisiä ja kehitettäessä paikkakuntani asukkaiden elämänlaatua

7. olla rehellinen markkinoinnissani ja edustaessani liike- tai ammattialaani yleisön edessä

8. olla pyytämättä muilta rotareilta ja olla suomatta heille sellaista etuoikeutta tai etua, jota en tavallisesti soisi muille liike- tai ammattikumppaneilleni.