Polio Plus

Suomen valtakunnallinen End Polio Now - toiminta

Tehostaakseen osaltaan polion hävittämistä maailmasta Suomen Rotary on perustanut työryhmän, joka keskittyy valtakunnallisiin polion hävittämistä tukeviin hankkeisiin.
Suurin ryhmän käynnistämä ja hallinnoima hanke on rahoittaa rotareiden ja Ulkoministeriön tuella projektia polion hävittämiseksi Afganistanista.